Czym jest tłumaczenie przysięgłe i jak wybrać tłumacza?

Obecna rzeczywistość to czas dużej mobilności osób, które przemieszczają się w różne strefy językowe oraz załatwiają interesy w kontrahentami zagranicznymi. Dlatego tak ważne stało się profejsonalne tłumaczenie dokumentów z innych języków. Część mniej istotnych, a nie mających wagi urzędowej pism może z powodzeniem być przekładane przez zwykłych tłumaczy, ale istnieje grupa dokumentów, których dotyczy tylko tłumaczenie przysięgłe dla zachowania ich mocy prawnej.

Jakich dokumentów dotyczy tłumaczenie przysięgłe?

Przede wszystkim bardzo istotne jest tłumaczenie przysięgłe w przypadkach, kiedy dokument musi spełniać wymogi formalne oraz mieć po przetłumaczeniu tę samą wagę prawną, jaką miał przed przekładem. Są to ważne z punktu widzenia różnych organów państwowych świadectwa, dyplomy, akty oraz umowy. Do grupy, której dotyczy profesjonalne tłumaczenie dokumentów, zaliczają się: akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, świadectwa pracy, papiery rejestracyjne pojazdów sprowadzonych z zagranicy, a także wszelkiego rodzaju formularze składane w bankach i innych instytucjach finansowych. Te wszystkie, a także wiele innych dokumentów muszą przejść tłumaczenie przysięgłe dla zachowania swojej mocy prawnej.

Jak wybrać tłumacza przysięgłego od przetłumaczenia swoich dokumentów?

Przekazując do tłumaczenia ważne dokumenty, z pewnością wiele osób zadaje sobie pytanie – jak wybrać tłumacza, aby być spokojnym o wynik jego pracy oraz o bezpieczeństwo swoich spraw. Można powiedzieć, że wskazane jest sprawdzenie kompetencji oraz uprawnień tłumacza poprzez udostępnione przez niego certyfikaty oraz świadectwa. Profesjonalny tłumacz przysięgły musi legitymować się ukończonymi studiami wyższymi oraz co najmniej tytułem magistra, a także posiadać potwierdzenie ukończenia państwowego egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu. Warto również sprawdzić opinie o pracy tłumacza, o co w sieci internetowej nie jest trudno.

Jakie zasady spełnia tłumaczenie przysięgłe?

Przetłumaczony dokument zachowuje swoją moc prawną i formalną zgodnie z oryginałem, jeśli jest sporządzony w formie papierowej oraz posiada okrągłą pieczęć, na której widnieje imię i nazwisko tłumacza, wskazany jest język, w którym się on specjalizuje oraz uwidoczniona jest pozycja, jaką zajmuje on na liście tłumaczy przysięgłych. Tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego daje możliwość ubiegania się odo niego odszkodowania w przypadku, kiedy czynność wykonana jest nierzetelnie. Tłumacz przysięgły ponosi cywilną odpowiedzialność za swoją pracę.

Post Author: nsppadm