RODO a małe firmy

W maju weszło w życie nowe zarządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. RODO to zarządzenie obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej i ma na celu ochronę, wyżej wymienionych, danych osobowych.
Do tej pory zdarzały się sytuacje wycieków danych osobowych z bardzo ważnych firm i przedsiębiorstw i działo się to bez żadnych skutków ubocznych dla wyżej wymienionych instytucji. Teraz ma się to zmienić, jednak czas pokaże jak będzie to wszystko wyglądało.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW

Przede wszystkim przedsiębiorcy i małych firm i dużych mają za zadanie zapewnienie zgodności obrotu danymi osobowymi z prawem. Nowe obowiązki nałożone na małe firmy nie odbiegają od obowiązków dużych firm i wielkich korporacji.
W każdej sytuacji należy ustalić zasadność używania danych osobowych i trzeba o tym powiadomić osoby, których owe dane dotyczą.
Wszystkie dane osobowe powinny być pozyskiwane w sposób uczciwy i przetwarzane w celach uzgodnionych z właścicielem danych. Wszystkie firmy muszą również ustalić czas na przechowywanie i zabezpieczanie danych. Natomiast osoby, których dane zostały pozyskane, w każdej chwili mogą wystąpić o wykreślenie ich danych z rejestru danej firmy.

Wielu przedsiębiorców ma problemy z dostosowaniem swojej działalności do nowego prawa, dlatego ważne jest, żeby skonsultować swoje działania z dobrym prawnikiem, którego praktyka obejmuje prawo gospodarcze i cywilne.

DANE OSOBOWE – CZEGO DOTYCZĄ

Dane osobowe to wciąż bardzo ważna baza danych, do tej pory dobrze było poznać kogoś imię i nazwisko i adres zamieszkania. Dzisiaj dane osobowe to bardzo szerokie pojęcie. Oznacza ono możliwość informacji o danej lokalizacji osoby, jej PESEL, dane o stanie jej zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego, stan jej majątku. Pozyskując nieuczciwie tego rodzaju dane, przestępcy mają szerokie pole do popisu. Do tej pory firmy i przedsiębiorstwa, które nie dostatecznie zabezpieczały dane osobowe, nie ponosiły żadnych kar czy skutków swojej niekonsekwencji. RODO ma za zadanie to zmienić a firmy powinny utworzyć, w swoich strukturach stanowisko od spraw zabezpieczenia danych osobowych. Również w firmach małych czy dużych, nie każda osoba zatrudniona, powinna mieć do danych dostęp i możliwość manipulowania nimi.

Post Author: nsppadm