Metody oczyszczania ścieków w przemyśle

Systemy oczyszczania ścieków mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, tekstylnym, samochodowym czy też chemicznym. Do oczyszczania wykorzystywane są wirówki przemysłowe i centryfugi. Wśród wielu metod oczyszczania ścieków w przemyśle wyróżniamy między innymi oczyszczanie beztlenowe. Podczas tego procesu produkowany jest wysokiej jakości biogaz, pozwalający na sukcesywne zredukowanie stężeń zanieczyszczeń. Producenci rekomendują zastosowanie tego systemu jako kombinacji z oczyszczaniem tlenowym lub po prostu jako samodzielne podoczyszczanie.

Skutkiem oczyszczania beztlenowego jest wytworzenie się niezwykle wysokoenergetycznego biogazu, które spalanie może nastąpić w istniejącej kotłowni zakładowej. W przypadku nadmiaru wytworzonego biogazu stosuje się zazwyczaj jednostki kogeneracji. Chcąc pozbawić ścieki azotu producenci zalecają zastosowanie systemu beztlenowego utleniania amoniaku. Jedna część amoniaków utleniana jest do azotynów, a następnie za sprawą bakterii Anammox do azotu gazowego. System ten nadaje się jedynie dla ścieków o stężeniu N-NH4 200-5000 mg/l. Metoda ta ku uciesze klientów generuje o wiele mniejsze koszty eksploatacyjne, aniżeli tradycyjne metody oczyszczania ścieków przemysłowych. Obniżenie kosztów wynika nade wszystko z redukcji kosztów napowietrzania ścieków oraz dozowania zewnętrznego źródła węgla. Co więcej jak zapewniają producenci przyrost osadu jest bardzo niski. Kiedy chcemy zniwelować fosfor to stosujemy strącanie fosforu do fosforanu magnezowo-amonowego.

Jednakże proces ten doprowadza zarówno do usunięcia fosforu, jak i innych zbędnych związków organicznych. Jeszcze jeden związek wymaga usunięcia z ścieków w przemyśle. A mianowicie mowa tu o siarkowodorze. Siarkowodór usuwany jest z biogazu za sprawą ciągłej regeneracji roztworu ługu sodowego w bioreaktorze. Produktem wytworzonym podczas tej regeneracji jest czysta siarka, która jednocześnie może być użyta jako nawóz lub środek grzybobójczy. Parametrem, który określa ilość zanieczyszczeń w ściekach jest tzw. biochemiczne zapotrzebowanie tlenu – BZT.

Post Author: nsppadm