Opiekun osób starszych – zawód przyszłości

opiekun osób starszych

Kryzys demograficzny, który zauważalny jest aktualnie w Europie związany jest z małą ilością urodzeń. Efektem tego kryzysu jest coraz więcej osób w wieku poprodukcyjnym, co powoduje zagrożenia ekonomiczne, a także społeczne. W wielu państwach europejskich brakuje chociażby domów dla seniorów, zachwiane są również wypłaty świadczeń emerytalnych – zauważa personel z domu seniora Edessa.pl.

Prywatni opiekunowie

Wiele zachodnich krajów poradziło sobie z problemem osób starszych, wypłacając im większe emerytury, które mogą przeznaczyć na prywatnych opiekunów. Taki stan rzeczy ma miejsce między innymi w Niemczech, gdzie opieka osób starszych wykonywana jest przede wszystkim przez polskich opiekunów. W Polsce powstały nawet specjalne agencje, które rekrutują osoby do pracy z seniorami.

 

Zakres pracy opiekuna

Szczegółowy zakres świadczeń opiekuna określony jest w umowie. Jednakże zazwyczaj obejmuje on przygotowywanie posiłków, sprzątanie w domu, podawanie leków, a także wychodzenie na spacery i spędzanie czasu z seniorem. Bardzo często opiekun ma zagwarantowane miejsce w domu osoby starszej i mieszka razem z nią.

Opieka nad osobami starszymi nie należy do najłatwiejszych zadań. Od kandydatów na takich opiekunów wymaga się w szczególności dużej cierpliwości, empatii i oczywiście znajomości języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym. Dla takich osób dom seniora będzie idealnym miejscem do pracy i samorealizacji.

Post Author: nsppadm